E-konsultasjon brukes ved spørsmål til legen som kan besvares uten oppmøte.

Staten har fastsatt en egenandel tilsvarende en vanlig legekonsultasjon for denne tjenesten. Du vil få en elektronisk faktura, og denne er uten gebyr hvis den betales innen 24 timer. Etter 24 timer vil en vanlig faktura bli sendt pr post. Girogebyr kommer da i tillegg.

Etter at egenandelstaket er nådd, vil E-konsultasjoner være dekket av frikortet.

Du vil vanligvis få svar innen få dager. Ved lengre fravær vil en annen lege svare.

Spørsmålet vil bli lagret i din journal, så vi ber om at det ikke sendes inn spørsmål på vegne av andre enn deg selv.