E-konsultasjon brukes ved spørsmål til legen.

Staten har fastsatt en egenandel tilsvarende en vanlig legekonsultasjon for denne tjenesten. E-konsultasjoner besvares vanligvis etter klokken 16:00. Vi gjør derfor oppmerksom på at kveldstakster og spesialisttakster også gjelder for E-konsultasjon. Du vil få en elektronisk faktura, og denne er uten gebyr hvis den betales innen 24 timer. Etter 24 timer vil en vanlig faktura bli sendt pr post. Gebyr kommer da i tillegg. For mer informasjon om kostnader ved legekonsultasjon, se under «priser» på vår hjemmeside.

E-konsultasjoner er dekket av frikortet etter at egenandelstaket er nådd

Spørsmålet vil bli lagret i din journal, så vi ber om at det ikke sendes inn spørsmål på vegne av andre enn deg selv.

Svartiden for E-konsultasjoner er 5 dager. Kontakt resepsjonen i stedet dersom problemstillingen haster.

Ved fravær kan hver enkelt lege velge å skru av E-konsultasjon midlertidig.