Brukes ved spørsmål til resepsjonen. E-kontakt er gratis, og spørsmålet ditt blir besvart av en av helsesekretærene. Dersom du vil ha svar fra en lege, skal du bruke E-konsultasjon.

Typiske forespørsler kan være:

  • Timebestilling
  • Pasientreiser
  • Utskrift av dokumenter
  • Laboratorietjenester
  • Praktiske spørsmål

Meldingene blir lagret i din journal, så vi ber om at det ikke sendes inn spørsmål på vegne av andre enn deg selv.