Det legges fortløpende ut timer her som du selv kan sette deg opp på.

Selv om alle timene for E-timebestilling er reservert, kan det likevel være ledige timer som ikke har blitt lagt ut. Ta da kontakt med resepsjonen

OBS: Grunnet Covid-19 situasjonen er E-timebestilling deaktivert inntil videre.

Du kan fortsatt bestille time digitalt, men da via resepsjonen på «E-kontakt»