Vi har felles inngang og venterom med Altiusklinikken. Når du kommer inn hovedinngangen er venterommet rett frem. 

Vår resepsjon er nå bygget som et lite lydtett rom til høyre for venterommet, og det står tydelig Resepsjon på døra. Vent på din tur dersom det står noen der inne fra før. 

Legesenteret er tilrettelagt for handicappede med rampe utenfor, samt automatiske døråpnere på alle dører. Dette fungerer også som et smitteverntiltak for at du skal slippe å ta i dørhåndtaket. Det finnes et handicaptoalett på venterommet. 

Betalingsterminalen er ny, men fungerer på samme måte som den vi hadde tidligere. 

Gratis parkering på CC sine parkeringsplasser i 1,5 time. 

Det er apotek rett over veien i CC sine lokaler.