Prisliste for egenandelsordningen:

https://normaltariffen.legeforeningen.no/asset/pdf/Takstplakater-Fastlegetariffen-2023-2024.pdf

Priser

Vi gjør oppmerksom på at kveldstakster og spesialisttakster også gjelder for E-konsultasjon.

Legeerklæringer og førerkortattester dekkes ikke av egenandelsordningen. 

Legeerklæringer: Minstepris er 250,- Utover dette beregnes prisen etter tidsbruk jf. salærforskriften

Førerkortattest:  Minstepris er 700,-  Utover dette beregnes pris etter tidsbruk jf. salærforskriften

Dersom det blir tilsendt faktura, vil fakturagebyr komme i tillegg

Legeerklæringer og sykemeldinger som ikke hentes vil bli tilsendt med faktura og fakturagebyr