Priser

Legeerklæringer og førerkortattester dekkes ikke av egenandelsordningen.

Legeerklæringer: Minstepris er 200,- Utover dette beregnes prisen etter tidsbruk jf. salærforskriften

Førerkortattest:  Minstepris er 700,-  Utover dette beregnes pris etter tidsbruk jf. salærforskriften

Legeerklæringer og sykemeldinger som ikke hentes vil bli tilsendt med faktura og fakturagebyr