Helsenorge

Vi har nå implementert helsenorge i våre systemer. Det betyr at det nå er mulig å logge inn på helsenorge.no og bestille resepter, legetimer, skrive til legen eller til sekretærene, via helsenorge.

Besøklegen vil fortsatt fungere en stund til, men med tiden vil denne fases ut, og vi vil gå over til å bruke kun Helsenorge. 

Dette får ingen store praktiske konsekvenser for deg, annet enn at du må logge inn via Bank ID på helsenorge.no i stedet for besøklegen.no

Julen 2023: 

Ved akutt behov for helsehjelp er legesenteret åpent i romjulen den 27, 28 og 29 desember mellom klokken 09.00 -14.00. 

Influensavaksine høsten 2023

Vi har nå fått inn influensavaksine for de som er i risikogruppen. Det vil bli satt opp kvelder for drop-in vaksinering i oktober. Ellers kan vaksinen også settes i forbindelse med en konsultasjon dersom du allerede har time. Vaksinen koster 350kr. 

 

Legeerklæring til skole

Vi får mange henvendelser med ønske om legeerklæring til skole ved fravær. Vi minner om at det ikke er krav om legeerklæring i de tilfellene fraværet er under 10%. Mer informasjon om dette finnes her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/til-elever/