Ferieavvikling sommer 2024

 Ragnhild dybvig: uke 26,31,32,33

Karoline Walberg-Olstad: uke 29,30,31,32

Liv Monsbakken: uke 26,27,28

Kristoffer Langberg Lien: uke 27,28,29

Helsenorge

Vi har nå tatt i bruk Helsenorge i våre systemer. Det betyr at det nå er mulig å logge inn på helsenorge.no og bestille resepter, legetimer, skrive til legen eller til sekretærene.

Besøklegen vil fortsatt fungere en stund til, men med tiden vil denne fases ut, og vi vil gå over til å kun bruke Helsenorge. 

Dette får ingen store praktiske konsekvenser for deg, annet enn at du må logge inn via Bank ID på helsenorge.no i stedet for besøklegen.no

Legeerklæring til skole

Vi får mange henvendelser med ønske om legeerklæring til skole ved fravær. Vi minner om at det ikke er krav om legeerklæring i de tilfellene fraværet er under 10%. Mer informasjon om dette finnes her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/til-elever/