Ridabu legesenter har en lang historie i Åker allè 4 på Ridabu. Fra 1. september 2020 fikk vi imidlertid tildelt en ny fastlegehjemmel, og vi fikk da inn en ny lege. Hun heter Liv Monsbakken og er spesialist i allmennmedisin med lang erfaring som allmennlege og fastlege. Med fire leger ble det behov for større plass, og det ble dessverre ikke mulig å fortsette lenger i de eksisterende lokalene på Ridabu.

November 2020 flyttet vi derfor inn i nyoppussede lokaler i Vangsveien 121. I disse lokalene er det fra før flere andre helseaktører, og vi har felles inngang og venteværelse med Altiusklinikken.

Både helsesekretærer og leger ble med på flyttelasset. Vi er fortsatt et legesenter på «rett kant av byen» i forhold til Ridabu og Vang, men vi fant det naturlig å skifte navn til Disen legesenter, da dette området går ut fra vestre Disen gård.

Det er gode kommunikasjonsmuligheter og parkeringsmuligheter. Legesenteret er tilrettelagt for handicappede og det er apotek rett over veien i CC sine lokaler. Det er også gratis parkering på CC sine parkeringsplasser i 1,5 time. Overstiger parkeringen 1,5 time vil du ikke få bot, men må da betale et timesgebyr.