Det kommer daglig inn svært mange prøversvar ved legesenteret, og derfor sendes det generelt ikke tilbakemelding på helt normale prøver. Alle prøvene vil bli vurdert av en lege, og dersom prøvene avdekker noe som bør følges opp videre, vil du få beskjed.

Det er den legen som rekvirerte prøvene som har ansvar for dem etterpå. Prøver eller røntgenundersøkelser som rekvireres av en sykehuslege, vil altså vanligvis følges opp av sykehuslegen.

Tilbakemelding på blodprøvesvar vil i hovedsak bli gitt digitalt via E-portalen.