Ragnhild Dybvig

Ragnhild Dybvig

Spesialist i Allmennmedisin

Leder i Hedmark legeforening,
Praksiskonsulent for Sykehuset Innlandet
Medlem kontrollkommisjonen Sanderud.

Liv Monsbakken

Liv Monsbakken

Spesialist i Allmennmedisin

Medisinsk embedseksamen fra Universitetet i Oslo, 2003
Autorisasjon som lege 2004
Spesialist i allmennmedisin fra 2011

Karoline Walberg-Olstad

Karoline Walberg-Olstad

Lege i spesialisering

Medisinsk embedseksamen fra Københavns Universitet 2011.
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Bisbebjerg Hospital 2013-2014.
Helsestasjonslege, Hamar Kommune 2015/2016.
Seksjonslege, Vernepliksverket 2015/2016.
Lege i spesialisering i allmennmedisin 2016 – d.d.

Kristoffer Langberg Lien

Kristoffer Langberg Lien

Lege i spesialisering

Medisinsk embedseksamen fra Charles University i Praha 2011
Bedriftslege Sørvaranger bedriftshelsetjeneste 2014
Avdelingslege Garnisonen i Sør Varanger 2014-2015
Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset innlandet 2015
Psykiatrisk divisjon, Stavanger universitetssykehus 2015-2016
Lege i spesialisering i allmennmedisin 2016 – d.d.

Vanligvis tilstede på legesenteret følgende dager:

  • Ragnhild Dybvig: mandager, tirsdager og onsdager
  • Liv Monsbakken : mandager, torsdager og fredager
  • Karoline Walberg-Olstad: mandager, onsdager, torsdager
  • Kristoffer L. Lien: mandager, tirsdager, torsdager og fredager