Avbestilling

For å unngå regning, må legetimer avbestilles minst 24 timer før. Timer på mandager må avbestilles fredag før klokken 12.00.

Vaksiner

Det er mulig å få de fleste typer av forebyggende vaksinasjoner på legekontoret. Influensavaksinen spesielt vil være aktuell for mange.  Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om vaksinering.

Forebyggende vaksinasjoner er ikke dekket av egenandelsordningen.

Fysioterapihenvisning

Fra 01.01.18 trenger du ikke lenger henvisning fra lege for å få behandling hos fysioterapeut med kommunal refusjon. Du tar nå selv kontakt direkte med fysioterapeuten.

Generell informasjon

Dersom NAV eller forsikringsselskap har behov for skriftlig dokumentasjon, er det NAV eller forsikringsselskapet selv som tar kontakt med oss

Legeerklæringer og sykemeldinger som ikke hentes vil bli tilsendt med faktura og fakturagebyr

Sykemeldinger skrives ikke ut uten fysisk konsultasjon, telefonkonsultasjon eller E-konsultasjon.